Adviesvrijheid
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen of banken.

Zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele verzekeringsmaatschappij, bank of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders en samenwerkingspartners
Periodiek maken wij een selectie van de producten die verzekeringsmaatschappijen en banken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Onze samenwerkingspartners kunnen zowel uw reeds bestaande samenwerkingspartners zijn, als de door ons aanbevolen specialisten waarin wij het volste vertrouwen stellen.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeringsmaatschappij of bank waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Dienstverleningsdocumenten
Voor onze specfieke dienstverleningsdocumenten (risico's afdekken en vermogen opbouwen) zie onder dienstverlening en onder downloads.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AD  Den Haag
T  0900 355 22 48
E  info@kifid.nl
W www.kifid.nl

Privacy & Cookies

Privacy
Wij houden ons aan de regels en voorschriften op het gebied van privacy en persoonsgegevens.
Alle informatie die u aan Risk Pro Actief verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt en worden nooit aan anderen doorgegeven voor commerciële doelen.
Verdere informatie over bescherming persoonsgegevens en andere belangrijke zaken kunt u nalezen in onze algemene voorwaarden.

Veiligheid in uw klantdossier
U bent de enige die toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens in het klantdossier of via de Mijn adviseur-app. Daarvoor heeft u altijd uw wachtwoord nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord.
De webpagina’s waarop u uw persoonlijke gegevens achterlaat zijn beveiligd (SSL). Dat kunt u altijd zien aan het adres dat begint met “https” en aan het slotje dat onder in uw werkbalk verschijnt.

Cookies
Wanneer u als bezoeker op de website komt of gebruikmaakt van een bepaalde applicatie, kunnen er cookies op uw computer worden gezet.
Indien u dit niet wenst, kunt u het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Er wordt dan geen informatie opgeslagen over uw bezoek aan onze website.