Ruimte voor innovatie, die is er zeker!

• Waar elke grote industrie de afgelopen decennia grondig is opgeschud door nieuwe technologisch gedreven uitdagers, is de verzekeringsmarkt grotendeels onveranderd gebleven.
• De bestaande ontevredenheid en negatieve perceptie t.o.v. verzekeraars maakt de sector extra gevoelig voor nieuwe client-centered uitdagers.
• Verzekeringen zijn meestal een low interest commodity product. Consumenten kiezen vooral op basis van vertrouwen en gemak, maar zijn niet intrinsiek loyaal aan merken en zouden zich vaak liever geen seconde inhoudelijk bezighouden met het ‘hoe en wat’ van verzekeringen.

Samengevat, de verzekeringsmarkt is enorm qua omvang, grotendeels verdeeld onder een beperkt aantal grote spelers en leunt ook nog eens op een te ouderwets distributiemodel.

Het product zelf is commodity (polissen zelf hebben weinig tot geen enkel onderscheidend vermogen) en de sector gaat gekenmerkt door een laag serviceniveau en een gevoel van wantrouwen bij consumenten.

Kortom: de verzekeringsindustrie is een sitting duck voor nieuwe uitdagers!

Fantastisch nieuws voor consumenten, ondernemers en iedereen die afnemer is van verzekeringsdiensten. Want nieuwe uitdagers zullen strijden voor een hoger serviceniveau, meer flexibiliteit en scherpere prijzen voor hun dienstverlening.
Door de huidige grote verzekeraars zullen de nieuwkomers vooral worden gezien als bedreiging.
En dit is niet onbegrijpelijk: de veranderingen zullen veel vragen van de bestaande spelers. Maar nieuwe spelers laten ook zien waar de nieuwe kansen liggen.

Risk Pro Actief signaleert voor u de Opportunities in Risk

Dat vraagt meer dan alleen een vakinhoudelijke professionaliteit, dat zijn wij ons terdege bewust.
Wij houden u graag op de hoogte over toepassingen, ideeën, noviteiten.
Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en volg ons in social media.