Onze aanpak

Transparantie
Gewoon weten waar je aan toe bent en wat je kan en mag verwachten, dat vinden wij vanzelfsprekend, maar dat was het helaas nog niet altijd in de sector verzekeringen. De afgelopen jaren is er veel veranderd ten aanzien van het verdienmodel van assurantietussenpersonen. Hier is enkele jaren eerder op het gebied van levenverzekeringen en pensioenen en hypotheken, een wet in het leven geroepen die voorziet in transparantie rond “verborgen” kosten. Dit is echter niet op alle terreinen zoals bij schadeverzekeringen doorgevoerd vanuit wetgeving.

Gelukkig gaat dit nu anders, althans, wij gaan hierin graag verder. Dienstverlening is nooit gratis, dat weet u en dat weten wij. Maar geen addertjes onder het gras graag. Wanneer wij onze kosten niet openlijk waard zijn dan moeten wij ons andere zaken gaan afvragen, maar dat lijkt ons sterk.

“omdat service en transparantie helaas niet in de polisvoorwaarden staat”

De dienstverlening kan bestaan uit:
1) ons advies kan gaan over risicobeheersing in algemeenheid;
2) een uitgewerkt continuïteitsplan;
3) het begeleiden bij de inkoop van diensten zoals preventie of verzekeringen;
4) het optreden als uw assurantie-intermediair, advies en bemiddeling
Overigens dit laatste hoeft niet, misschien bent u tevreden met wat u heeft en waar u het heeft, was uw doel een second-opinion of een scherpere inkoop of extra of aanvullende deskundigheid, alles kan tenslotte.

Uw wensen als uitgangspunt!
Uiteraard maken wij met u heldere afspraken:
1) wat kosten werkzaamheden van Risk Pro Actief?
2) wat kosten de verzekeringen eigenlijk?
3) wat is het verschil tussen bruto en netto premie?
4) wordt Risk Pro Actief betaald met een vaste vooraf afgesproken vergoeding, een bepaald uurloon, werken wij no cure no pay, of komt de vergoeding uit af te sluiten verzekeringen?

Belangrijkste vinden wij de transparantie vooraf, duidelijk toch.
In onze dienstenwijzer leest u nog meer hierover. Hierin staat wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u, als relatie, verwachten (bijvoorbeeld het juist aanleveren van gevraagde informatie). In de wettelijk voorgeschreven standaard dienstverleningsdocumenten “Risico’s afdekken” en “Vermogen opbouwen” kunt u dit nog in een vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorgeschreven standaardvorm nalezen. Hierdoor kunt u ook verschillende bemiddelaars op kostenaspecten goed vergelijken.