ICT en Cyber Risks

Laten we het gezellig houden, en het toch wat luchtig benaderen. Misschien wel het beste, “angst is tenslotte een slechte raadgever”.


Kortsluiting, dat geloof je toch niet?
Zoals u van ons kunt verwachten, wij geloven niet in verzekeringen alleen!
Of denkt u dat wij u daarmee van een ICT probleempje of risico kunnen verlossen?
Misschien maar eens wat lezen in een luchtig boek? Gewoon om wat meer in de “mood” te komen en een aanrader:

“Er komt een vrouw bij de hacker”
Als particulier en dat zijn we tenslotte allemaal, staan we onvoldoende stil bij de risico’s van ons internet gebruik, smartphones, social media, en zo kunnen wij nog even doorgaan. Verbazingwekkende nonchalance is een understatement.

Zakelijke risico’s, ICT en bescherming van uw Assets, belangrijke en gevoelige data

ICT en data onlosmakelijk verbonden, efficiënte processen, het stroomlijnen van uw organisatie, optimalisatie van te gebruiken hard- en software vaak "slagaders" in het bedrijf. Welke applicaties zijn nu wel of niet verstandig en wat te denken over Cloudservices en hoe zit het met uw veiligheid? U denkt uiteraard over zeer veel zaken grondig na, deskundigheid deels intern aanwezig en zonodig anders wel ingehuurd. Afwegingen zijn er genoeg te maken over wel of geen aanvullende investeringen doen, bovendien in de bestaande middelen investeren of vervangen? Nieuwere ontwikkelingen zijn er altijd, direct maar meegaan of niet, stilstand is tenslotte achteruitgang?

O ja, natuurlijk veiligheid en wetgeving zouden het bijna vergeten, de strengere eisen die er ook nog gesteld worden als er iets misgaat, daar staat u ook bij stil, of anders uw afdeling ICT wel of die Service Provider. Dat zal toch allemaal wel goed geregeld zijn? U heeft de protocollen om binnen 3 maal 24 uur uw altijd mogelijke datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens al klaar en uw SLA (Service Level Agreements) met providers erop nagelezen.
U weet bovendien dat de verantwoordelijkheid volledig bij u ligt. Zo niet, dan praten wij u op dit punt eerst bij, het is nooit te laat om te starten.


Een datalek
Wat wij in de praktijk vaak tegenkomen:
• Informatiebeveiliging en datasecurity krijgen onvoldoende aandacht vanuit management
• Kennis rond ICT en security is verdeeld over veel schijven, er is gebrek aan coördinatie
• De slager die zijn eigen vlees keurt met onvoldoende waarborgen over kwaliteit ICT security
• De menselijke factor, de hoofdoorzaak en toch onderbelicht (onvoldoende awareness en training)
• Keuzestress verlamd, iedereen weet het wel beter of heeft nog een aanvullende oplossing

Risk Pro Actief brengt de juiste partijen voor u bij elkaar
Helpen met praktische inzichten en een goede inventarisatie.

Het valt niet altijd mee om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, om alle betrokken partijen vanuit één focus te laten samenwerken, wij zorgen voor meer sturing en grip!