Risicomanagement of niet?

Wat is risicomanagement? Is het een modegril? Oude wijn in nieuwe zakken of een volwassen onderdeel van moderne bedrijfskunde? Boudewijn de Groot (wie kent hem niet ) beschreef in zijn single ‘Een wonderkind van 50” de levensloop van een wonderkind van 20. Vol idealen en op zijn 50e wel een getalenteerd mens maar niet in staat om zijn kansen te pakken. Je zou kunnen zeggen dat het wonderkind zijn “persoonlijk risicomanagement” niet op orde had. Als u de single nog niet kent (één uit de oude doos).


Een voorbeeld risicomanagement van elke dag

Even snel een boodschap doen. Je parkeert je auto en merkt dat je niet genoeg “muntjes” hebt. Je maakt een afweging. Of een parkeerboete riskeren of niet? De kans dat er gecontroleerd wordt tegenover die snelle boodschap. De kosten van de parkeerboete tegenoever de moeite om ergens te gaan wisselen? De afweging van goede en kwade kansen is de basis van risicomanagement.

Risicomanagement je kunt het zo noemen, “gezond verstand” en het vanuit een gestructureerde aanpak nadenken over kansen en risico’s. Veel moeilijker moeten we het eigenlijk niet maken. Wij zijn goed in het opblazen van ons mooie vakgebied, en u moet het ons niet kwalijk nemen, het maken van een business continuity plan, het bekt wel toch? Ontegenzeggelijk het heeft nut en zelfs grote gerenommeerde organisaties schieten hier vaak nog in te kort. Ons belerend vingertje, u snapt toch wel dat dit belangrijke zaken zijn die de continuïteit van uw bedrijf op de grondvesten zullen doen schudden.

“Plan for the worse and hope for the best” of “Vertrouwen is goed, maar controleren is beter”

Deze laatste doet het zeker altijd goed bij de financieel georiënteerde managers onder ons. Check, check double check! Zonder nu alles te bagetalisseren Risicomanagement is in de kern een heel belangrijke stroming binnen bedrijfskunde.

Ieder bedrijf heeft met bedrijfskundige aspecten te maken of het nu gaat om de marktkoopman of de industriële beursgenoteerde onderneming. De mate en het niveau waarop we over risicomanagement willen spreken, de aanpak, de uitwerking en het denkproces het kan in vele vormen.

“Een goed geloof en een kurken ziel dan drijft men de zee over”

Wie zit er te wachten op een nieuwe kostbare analyse of rapportage wanneer die uiteindelijk en misschien ook voorzienbaar strand als een “ladestuk”?

Zullen wij het praktisch benaderen? Risicomanagement wij benaderen het graag op de wijze die u aanspreekt, die ook ook bijdraagt aan een breed draagvlak binnen een organisatie.

Een risicomanager op een “eiland” in een organisatie heeft nog nooit een organisatie voor door hem voorzien onheil kunnen behoeden. Het draait altijd om mensen en mensen in beweging zetten, draagvlak voor problematieken creëren, het vraagt overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.

“De wind kun je niet veranderen, hoe je de zeilen stelt wel”