Verzekeringen moet dat nou?
Veel verplichte verzekeringen buiten de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM verplichting) zijn er niet. Op dat punt is er dus sprake van vrijwillige keuze. Dan moet het ongetwijfeld zo zijn dat een verzekering in veel gevallen toch de beste oplossing voor een te beperken of misschien volledig te vermijden risico is?

Wij betwijfelen het!
In veel gevallen lijkt het de “makkelijke” weg. Risico’s kunnen op veel manieren benaderd worden. Waar begin je? Alles begint met objectief analyseren, inventariseren om een beeld te vormen. Waar hebben we het over? Hoe groot is een risico, wat is de kans dat een risico zich openbaart? Met welke middelen en maatregelen kunnen we het risico ook te lijf gaan?

Zonder teveel in detail te treden, u voelt het al aan, hoe langer je erover nadenkt en wikt en weegt, hoe meer mogelijkheden de revu moeten passeren. Kosten/baten? Risicobereidheid, risicospreiding, risicodeling, risicomatiging er is ontzettend veel mogelijk.

Wat doe ik dan?
Vaak wordt je gehinderd in het zien van alle mogelijkheden. Is het bedrijfsblindheid, is het omdat het altijd zo ging en dus ook nu weer zo gaat? Ontbreekt het aan voldoende referentiekader of is er teveel keuze? Kunnen we nog wel “out of the box” denken?

Ook blijkt dat er vaak overspannen verwachtingen zijn bij verzekeringen. Iedereen kent wel de uitspraak,

"daar ben ik toch zeker wel voor verzekerd"?


Sorry, verzekeren heeft zijn grenzen en is ook zeker geen “zalig makende” oplossing voor alles. Hoeveel clausules met beperkingen en uitsluitingen zijn er soms wel niet? Kleine lettertjes die niet zo “spannend” leken bij het afsluiten van de verzekering, maar bij schade als een “duvel uit het bekende doosje” kwamen.

Kort samengevat, het is lastig en saai misschien zelfs? Maar niet als iemand het u begrijpelijk uitlegt.
Praat erover met ons en bekijk wat het managen van risico’s u zelfs gaat opleveren. Uitgangspunt is, kansen in risico’s benutten en uw bedrijfsvoering helpen te optimaliseren.
En als het toch om een noodzakelijke of specifieke verzekering gaat, dan is onze hulp bij de juiste keuze verstandig. U begrijpt het, wij benaderen vraagstukken liefst niet vanuit verzekeringen en als antwoord op de vraag, verzekeringen moet dat nou?

Nee, eerlijk gezegd, het liefst niet eigenlijk, wij zijn het roerend met u eens!