Missie en Visie

In de kern draait alles om kansen en risico’s en vooral hoe ga je er mee om?
Mijn kennis en ervaring wil ik inzetten om de ondernemer bij het ondernemen te ontzorgen. Een vreselijk woord eigenlijk, maar wel iets waar schreeuwend behoefte aan is.

Ik leg de lat graag hoog, wil de generalist zijn en als het kan verrassen. Alleen dan ben ik uw geld waard.
Wie vindt risico’s in kaart brengen, oplossingen bedenken of verzekeringen vergelijken, wet en regelgeving uitspitten en complexe materie doorworstelen uitdagend? Ik kom niet vaak ondernemers tegen, die zeggen, dat doen wij er graag zelf wel even bij. Ik hoor wel vaak zeggen, dat doe ik nog wel eens of moet dat echt allemaal?

Ja, pas als blijkt dat we daarmee kansen beter kunnen benutten en aantoonbare resultaten realiseren, dan wordt het interessant, maar toegegeven, het blijft lastig en is vast niet uw core business.

Now your talking!

Vaak maken ondernemingen gebruik van veel dienstverleners. Ieder met een eigen focus. Een goede integrale aanpak is daarmee lastig en in "het beste geval" is er dan overlap (altijd beter dan zaken over het hoofd zien).

Laat mij daarom op uw golflengte meedenken, klankborden vanuit risicobeheersing en helpen uw kansen als ondernemer optimaal te benutten. Een optimistische generalist met een echt “pro actieve” houding en een “out of the box” benadering, met een netwerk van samenwerkingspartners waar ik trots op ben!

Verzekeren, natuurlijk dat kan ook, maar niet als uitgangspunt!